Eger Otthon Ingatlanközvetítő Iroda
3300 Eger, Széchenyi út 24. 1. emelet 1. ajtó
telefon: 20-265-1348
e-mail: egerotthon@egerotthon.hu
honlap: http://www.egerotthon.hu
 
 

Családok Otthonteremtési Támogatása

Tisztelt Ügyfeleink!

 

Ezúton szeretnénk tájékoztatni a Családok Otthonteremtési Támogatás (továbbiakban: CSOK) valamint az adó visszatérítési támogatás törvényi feltételeiről.

Összefoglaljuk Önöknek a legfontosabb változásokat. Fontos megjegyezni, hogy a szabályok még jelenleg is változások alatt állnak.

 

 

 

 

CSOK igénylési feltételek változása

 

Igénylőket/gyermekeket érintő változások:

 • fiatal házaspár = házastársak, melyek közül a CSOK iránti kérelem benyújtásának időpontjában legalább az egyik fél még nem töltötte be a 40. életévét; (korábban a házastárs mind a két felének 40 év alattinak kellett lennie)
 • gyermek = aki az igénylő eltartottja és a 20. életévét még nem töltötte be, vagy ha már betöltötte, akkor felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanul és a 25. életévét még nem töltötte be (eddig ez a korhatár 16 év volt)

 

Kizárólag a vér szerinti és örökbe fogadott gyermek fogadható el! A gyámságba vett gyermek után már nem lehet CSOK-ot igényelni!

 • egyedülálló személy definiálásra került = az a személy, aki hajadon, nőtlen, özvegy vagy elvált és nincs élettársa;
 • OEP és NAV igazolásoknak a kérelem befogadásakor 30 napnál nem régebbinek kell lennie
 • OEP igazolás esetén elfogadható a 180 napos biztosítási jogviszony abban az esetben is, ha azt más államban teljesítette az Igénylő és erről az illetékes külföldi hatóság által kiállított igazolás hiteles (OFFI) magyar nyelvű fordítását bemutatja
 • A 180 napos biztosítási jogviszonyt nem kell teljesítenie annak az Igénylőnek, aki ápolási díjban részesül
 • ÚJ feltétel:

-       Igénylő és házastársa erkölcsi bizonyítvánnyal kell, hogy igazolja, hogy büntetlen előéletű

-       Annak igazolása, hogy az Igénylőt 5 éven belül nem kötelezte arra a kormányhivatal, Kincstár vagy bíróság, hogy a korábban igénybevett állami támogatást visszafizesse.

 

Támogatási célingatlant érintő változások:

 • új lakás vásárlásnak az összkomfortos, a kérelem benyújtásának időpontjában használatba vételi engedéllyel vagy a használatba vétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvánnyal rendelkező ingatlan megvásárlása minősül.
 • törlésre került az eddig figyelendő 300.000,- Ft és 350.000,- Ft négyzetméterár maximum;
 • használt lakás vásárlása esetén továbbra is figyelni kell a 350.000,-Ft/m2 vételárat, illetve hogy az adásvételi szerződésben meghatározott vételár megfeleljen a területi maximum vételárnak.
 • használt lakás vásárlása esetén 2016.01.01-től új feltétel, hogy a használt lakás vételára legfeljebb 20%-kal haladhatja meg a Bank által megállapított forgalmi értéket.
 • ÚJ feltételek:

-       a célingatlannak a lakhatási igények kielégítésére alkalmasnak kell lennie, ezt a banki értékbecslőnek kell majd megállapítania

-       a lakóépület építésének egyszerű bejelentését az egyszerű bejelentés másolatával és az annak mellékletét képező egyszerű bejelentési dokumentációval, az építésügyi hatóság által kiállított, a bejelentés megtörténtét igazoló dokumentummal, és az igénylőnek a bejelentés megtörténtét követő 15 nap elteltével tett nyilatkozatával (mely szerint az építési tevékenységet megkezdheti és a hitelintézet részére benyújtott dokumentumok megegyeznek az építés ügyi hatóság részére benyújtottakkal) szükséges igazolni

 

 • az energetikai besorolást a jövőben nem kell igazolni, tehát nem szükséges Ügyféltől bekérni az energetikai tanúsítványt, illetve a hatósági igazolást, amit eddig a „C”-nél rosszabb besorolású ingatlanok esetében kértünk
 • a maximum 160 m2-es korlát törlésre került

 

 

10+10 Családok Otthonteremtési Kedvezménye (10+10 CSOK)

Amennyiben valaki a 10 millió forint összegű családok otthonteremtési kedvezményét szeretné igénybe venni, akkor a normál, új lakás vásárlásra/építésre vonatkozó szabályokon felül a következő feltételeknek kell megfelelnie:

 • Gyermektelen fiatal házaspár 3 gyermeket is vállalhat. A vállalási idő ebben az esetben 10 év.
 • Amennyiben az Igénylőnek már van olyan gyermeke, aki után 2016.01.01-ét megelőzően valamilyen vissza nem térítendő állami támogatásban, vagy megelőlegezett támogatásban/megelőlegező kölcsönben részesült, akkor ugyanezen gyermek után most megint igényelhet CSOK-ot, de a CSOK összege a 10 millió forint és a már igénybe vett támogatás különbsége lesz.

 

 


Képek megjelenítése funkció szerint:    
 
Nincs a keresési feltételeknek megfelelő ingatlan.
 
Kérem várjon!
Képek megjelenítése funkció szerint:    
 
Nincs a keresési feltételeknek megfelelő ingatlan.

E-mail kuldese:

(Bezárás)
boros_pont_ugyvediiroda_kukac_chello.hu